Tìm kiếm
 

Sơn Trà: Tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 26/04/2018 Lượt xem: 41

Sáng ngày 26/7/2018, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh quận Sơn Trà (HĐGDQP&AN) tổ chức Tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đ/c Nguyễn Đức Xứng – Phó Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN quận, chủ trì Hội nghị.

 

 

Trong năm 2017, công tác GDQP&AN trên địa bàn quận có nhiều chuyển biến tích cực: Hội đồng các cấp luôn được củng cố, kiện toàn kịp thời, hoạt động nền nếp, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác tham mưu, giúp cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả công tác GDQP&AN; đã tổ chức và triển khai thực hiện tốt các văn bản, chỉ tiêu cấp trên giao; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và uốn nắn những thiếu sót trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác giáo dục QP&AN. Theo đó, công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý cơ bản hoàn thành chỉ tiêu đề ra; giáo dục QP-AN cho học sinh-sinh viên đảm bảo nội dung, chương trình quy định; việc tuyên truyền, giáo dục cho toàn dân được thực hiện thường xuyên với nhiều biện pháp, hình thức phong phú, đa dạng, gắn với thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành pháp luật và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-quân sự địa phương…

 

Hội nghị cũng đã thông qua 07 nhiệm vụ công tác GDQP&AN và 07 nội dung hoạt động của Hội đồng GDQP&AN năm 2018.

 

Hồng Thủy

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT