Tìm kiếm
 

Tinh thần Ngày Chiến thắng 30/4 bất diệt!
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 26/04/2018 Lượt xem: 23

Cách đây 43 năm, thực hiện chủ trương của Đảng, với sức mạnh thần tốc, táo bạo, bất ngờ của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, quân và dân ta đã thừa thắng xốc tới, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Chiến thắng này là mốc son đánh dấu cuộc Cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân ta dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng đã hoàn thành, thực hiện được những mục tiêu vĩ đại: dân tộc độc lập, Tổ quốc thống nhất, nhân dân ta có cuộc sống trong hòa bình, tự do và làm chủ đất nước. Cũng từ đây, một trang sử mới đã mở ra, một nước Việt Nam của người Việt Nam, sạch bóng quân xâm lược, đi vào hàn gắn vết thương chiến tranh và xây dựng cuộc sống mới.

 

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là đại thắng của toàn dân tộc; của đức hy sinh, lòng dũng cảm và trí tuệ Việt Nam, kết tinh bởi mưu lược sáng suốt, tầm nhìn chiến lược của Đảng và ý chí anh hùng, bất khuất của nhân dân ta. Với niềm tin “Không có gì quý hơn độc lập, tự do!” và hành động muôn người như một “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước  - Mà lòng phơi phới dậy tương lai”, “dám đánh, quyết đánh, biết đánh và biết thắng”, chúng ta đã làm nên chiến thắng. Dân tộc Việt Nam với chiến công của mình đã đứng vào hàng ngũ các dân tộc tiên phong trên thế giới chống Chủ nghĩa đế quốc, Chủ nghĩa thực dân, chiến đấu cho sự tồn tại của mình, và cũng vì sự tồn tại của các dân tộc khác; vì độc lập - tự do - hạnh phúc, xứng đáng với quyền sống, quyền tự quyết để khẳng định và bảo vệ phẩm giá làm người.

       

Sức mạnh Việt Nam  trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là kết quả của sự phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Sức mạnh dân tộc được tạo ra bởi đại đoàn kết toàn dân tộc, được nuôi dưỡng bởi ngọn nguồn văn hóa Việt Nam, lịch sử anh hùng, bất khuất trong hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Sức mạnh ấy được tiếp nối, phát huy cao độ và thăng hoa trong thời đại Hồ Chí Minh - thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Và ở thời khắc lịch sử đó, ngày 30-4-1975, tự đáy lòng của mỗi người dân Việt Nam yêu nước và tự hào dân tộc đã cất lên tiếng hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, để cùng tưởng nhớ công lao to lớn của Người. Dự báo, niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã truyền cảm hứng, dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hành động và đã thành hiện thực: Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua nhiều gian khổ, hy sinh nhưng nhất định chúng ta sẽ đến ngày thắng lợi hoàn toàn. Cách mạng Việt Nam nhất định thắng; Đế quốc Mỹ xâm lược nhất định thua: “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào… Bắc-Nam sum họp, xuân nào vui hơn”; và để cho hôm nay, đất nước ta vững bước trên con đường lớn của lịch sử: Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội.

         

Chiến thắng lịch sử 30-4-1975 là một kỳ tích, một huyền thoại mang tầm vóc thời đại ở thế kỷ XX. Đó là sự thật không gì có thể bác bỏ và phủ nhận được: “…thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”.

       

Đã 43 năm đã trôi qua, kể từ ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng, Tổ quốc thống nhất, thời gian càng lùi xa, các thế hệ người Việt Nam càng cảm nhận đầy đủ và sâu sắc hơn tầm vóc, ý nghĩa, giá trị và bài học kinh nghiệm của Chiến thắng lịch sử này. Chiến thắng 30-4-1975 sẽ mãi mãi tiếp thêm năng lượng, tinh thần, phát huy các giá trị sáng tạo, cổ vũ nhân dân và dân tộc ta đi tới, hướng tới phát triển bền vững và hiện đại hóa trong công cuộc đổi mới, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

 

                                                                                                Hồng Thủy

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT