Tìm kiếm
 

Thủ tục cấp giấy phép bán lẻ rượu, thuốc lá
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 29/05/2018 Lượt xem: 173

I. THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ

 

Nghị định 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

 

Trích Khoản 3, Điều 26. Điều kiện cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá:

 

a) Thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật;

 

b) Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định;

 

d) Có văn bản giới thiệu của các thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh;

 

đ) Phù hợp với Quy hoạch hệ thống mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

Trích Khoản 3, Điều 27. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá:

 

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá;

 

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế;

 

c) Bản sao các văn bản giới thiệu của các thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh;

 

d) Hồ sơ về địa điểm kinh doanh, gồm có:

 

- Địa chỉ, diện tích và mô tả khu vực kinh doanh thuốc lá;

 

- Bản sao tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm);

 

- Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh doanh thuốc lá.

 

II. THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU

 

Nghị định Số105/2017/NĐ-CPngày 14 tháng 09 năm 2017 của Chính phủ về Kinh doanh Rượu.

 

Trích Điều 13. Điều kiện bán lẻ rượu

 

1. Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

 

2. Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.

 

3. Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.

 

4. Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.

 

5. Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

 

Trích Điều 23. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu

 

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu (01 bộ) bao gồm:

 

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này.

 

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.

 

3. Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán lẻ.

 

4. Bản sao văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.

 

5. Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh.

 

6. Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại các địa điểm bán lẻ rượu.

 

III. THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP BÁN RƯỢU TIÊU DÙNG TẠI CHỖ

 

Trích Nghị định Số105/2017/NĐ-CPngày 14 tháng 09 năm 2017 của Chính phủ về Kinh doanh Rượu.

 

Trích Điều 14. Điều kiện bán rượu tiêu dùng tại chỗ

 

1. Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

 

2. Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.

 

3. Rượu tiêu dùng tại chỗ phải được cung cấp bởi thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu.

 

4. Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

 

5. Trường hợp thương nhân tự sản xuất rượu để bán tiêu dùng tại chỗ thì phải có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp hoặc Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo quy định tại Nghị định này.

 

Trich Điều 24. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

 

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ (01 bộ) bao gồm:

 

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này.

 

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.

 

3. Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

 

4. Bản sao hợp đồng mua bán rượu với các thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu.

 

5. Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại các địa điểm bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

 

IV. CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU, THUỐC LÁ

 

1. Cơ quan cấp phép: Phòng Kinh tế quận Sơn Trà – Điện thoại: 0236.3944054. Email: phongkinhte-sontra@danang.gov.vn.

 

2. Nơi hướng dẫn, nhận hồ sơ và trả kết quả: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng UBND quận Sơn Trà.

 

Địa chỉ: Trung tâm hành chính quận Sơn Trà. Số 02 Đông Giang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

3. Thời gian giải quyết:

 

Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá: 7 ngày

 

Giấy phép bán lẻ rượu; bán rượu tiêu dùng tại chỗ: 5 ngày

 

4. Lệ phí cấp giấy phép

 

Phí thẩm định cấp giấy phép: 1.200.000đ/điểm kinh doanh/lần thẩm định

 

Lệ phí cấp giấy phép: không thu

 

5. Thời hạn: Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá; Giấy phép bán rượu; Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ là 05 năm

 

Phòng Kinh tế

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT