Tìm kiếm
 

Quận Sơn Trà: Nhất thể hóa chức danh Trưởng ban Tuyên giáo và Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 04/06/2018 Lượt xem: 155

Thực hiện Kế hoạch số 47-KH/QU, ngày 23/02/2018 của Quận ủy Sơn Trà về việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Kế hoạch số 45-KH/TU ngày 31/01/2018 của Thành ủy Đà Nẵng, ngày 29/5/2018, Ban Thường vụ Quận ủy ban hành Quyết định số 1560-QĐ/QU và 1561-QĐ/QU về phân công cấp ủy viên.

 

Sáng ngày 01/6/2018, Thường trực Quận ủy Sơn Trà tổ chức chức Hội nghị công bố quyết định phân công cấp ủy viên giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận và Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Quận ủy. Theo đó, ông Vũ Bá Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy được phân công kiêm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận và ông Trần Khôi - Quận ủy viên, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận được phân công giữ chức Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Quận ủy kể từ ngày 01/6/2018.

 

 

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, ông Phan Minh Hải - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đã giao nhiệm vụ và yêu cầu Ban Tuyên giáo Quận ủy, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận ổn định công tác tổ chức, phân công công việc theo vị trí; thống nhất sự lãnh đạo để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trên địa bàn.

 

Thùy Dương

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT