Tìm kiếm
 

Sơn Trà: Khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng 5
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 11/06/2018 Lượt xem: 52

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Sơn Trà vừa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho đối tượng 5, đợt 1, năm 2018 cho gần 200 học viên là cán bộ, đảng viên ở cơ sở đang sinh hoạt tại các Đảng bộ phường Thọ Quang, Mân Thái, Phước Mỹ, An Hải Bắc.

 

 

Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được nghe truyền đạt, cập nhật kiến thức lý luận chính trị dành cho cán bộ, đảng viên cơ sở, gồm nội dung các chuyên đề: Những nghiên cứu và nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Một số chủ trương của Đảng và nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

 

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các học viên nắm bắt kịp thời, hiểu đúng những chủ trương, chính sách, đường lối quan điểm của Đảng trong lãnh đạo, xây dựng đất nước trong giai đoạn hiện nay, từ đó nâng cao nhận thức về bản lĩnh chính trị, tư tưởng, năng lực công tác trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại cơ sở.

 

Thuỳ Dương

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT