Tìm kiếm
 

Quận Sơn Trà: Khai mạc Lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị cho Đảng viên mới đợt I năm 2018
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 11/06/2018 Lượt xem: 96

Sáng ngày 11/6/2018, Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Sơn Trà khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 80 đảng viên mới kết nạp ở các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quận ủy. Đến dự buổi khai mạc có các đồng chí: Phan Minh Hải - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Nguyễn Trọng Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy; Vũ Bá Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận.

 

 

Trong thời gian 6 ngày, từ ngày 11 đến ngày 16/6/2018, các học viên được tìm hiểu nội dung cơ bản các chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH của Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; đường lối phát triển kinh tế, xã hội của Đảng; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng; xây dựng Đảng về đạo đức; phấn đấu rèn luyện xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Phát biểu chỉ đạo lớp học, đồng chí Phan Minh Hải - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đề nghị các học viên cần nghiêm túc học tập để nắm chắc kiến thức, nâng cao hiểu biết để đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động; từ đó giữ vững tư tưởng chính trị, kiên trì, vững vàng với mục tiêu phấn đấu, tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng cũng như đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tích cực thảo luận, học hỏi lẫn nhau, nâng cao tinh thần tự nghiên cứu, liên hệ thực tiễn, tạo cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch phấn đấu rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 

Thùy Dương

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT