Tìm kiếm
 

Thông báo Thi tuyển viên chức Đội kiểm tra quy tắc đô thị thuộc UBND quận Son Trà năm 2018
Người đăng tin: Trí Quốc Trần Ngày đăng tin: 03/07/2018 Lượt xem: 1115

Thông báo số 145/TB-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2018 của UBND quận Sơn Trà về việc Thi tuyển viên chức Đội kiểm tra quy tắc đô thị thuộc UBND quận Son Trà năm 2018

Hồ sơ đăng ký thi tuyển viên chức (Tải mẫu đơn và lý lịch tại đây)

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT