Tìm kiếm
 

UBND quận Sơn Trà ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ trên địa bàn quận
Người đăng tin: Trí Quốc Trần Ngày đăng tin: 03/07/2018 Lượt xem: 101

 
Thực hiện Công văn số 3348/UBND-SLĐTBXH ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018), ngày 14 tháng 6 năm 2018 UBND quận Sơn Trà ban hành Kế hoạch số 120/KH-UBND về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ trên địa bàn quận nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm sóc, đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ, tuyên truyền sâu rộng và tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; nêu bật những thành quả của công tác thực hiện chính sách người có công với cách mạng và các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trong 71 năm qua nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” cho thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vận động các cấp, các ngành, Mặt trận, các hội đoàn thể và các tầng lớp nhân dân chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ; bằng những hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" thiết thực, cụ thể nhằm góp phần thực hiện mục tiêu “Tất cả gia đình chính sách có mức sống cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú". 
 
Tiếp tục thực hiện các chế độ, chính sách theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng với phương châm: đúng, đủ, chu đáo và kịp thời. Tập trung giải quyết dứt điểm việc xác lập hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh theo Thông tư Liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, rà soát và lập thủ đề nghị xác nhận liệt sĩ và đề nghị Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối người tham gia hoạt động kháng chiến hy sinh đã được thân nhân, địa phương đưa mộ vào an táng tại các Nghĩa trang liệt sĩ nhưng chưa được cấp Bằng Tổ quốc ghi công. Tổ chức tốt công tác chăm sóc sức khoẻ, tham quan nghỉ dưỡng; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các hiện tượng tiêu cực trong việc thực hiện chính sách người có công với cách mạng. Triển khai thực hiện Kế hoạch sửa chữa nhà ở cho gia đình người có công với cách mạng năm 2018, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tiến độ đảm bảo 172/172 đối tượng được hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở theo đề án năm 2018 hoàn thành trước ngày 20/7/2018. Tổ chức khảo sát mức sống hộ người có công với cách mạng, làm cơ sở đề xuất các giải pháp hỗ trợ, nhất là đối với các hộ người có công có hoàn cảnh khó khăn nhằm không ngừng nâng cao đời sống người có công với cách mạng trên địa bàn quận. Thông qua phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” phát động phong trào tặng dụng cụ sinh hoạt, hỗ trợ sinh kế cho gia đình chính sách nghèo, khó khăn; lồng ghép các chương trình giải quyết việc làm, vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình,... nhằm không ngừng nâng cao mức sống của đối tượng, gia đình chính sách cả về vật chất lẫn tinh thần...
 
Ủy ban nhân dân quận yêu cầu Ủy ban nhân dân các phường, các phòng, ban, ngành đoàn thể quận, cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, báo cáo kết quả hoạt động về Ủy ban nhân dân quận trước ngày 30/7/2018 (qua phòng Lao động – Thương binh và Xã hội) để tổng hợp đánh giá kết quả, báo cáo thành phố.
 
Nhân Văn
 
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT