Tìm kiếm
 

Thành lập Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 189 năm ngày mất Danh thần Thoại Ngọc Hầu (Nguyễn Văn Thoại)
Người đăng tin: Trí Quốc Trần Ngày đăng tin: 07/07/2018 Lượt xem: 60

Ngày 04 tháng 7 năm 2018, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà đã ký ban hành Quyết định số 2747/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 189 năm ngày mất Danh thần Thoại Ngọc Hầu (Nguyễn Văn Thoại); theo đó phân công ông Nguyễn Đắc Xứng - Phó Chủ tịch UBND quận làm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban gồm: ông Huỳnh Văn Hùng, Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận, bà Võ Thị Phương - Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin quận, ông Vũ Thế Hệ - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận.

 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tham gia làm thành viên Ban Tổ chức gồm: Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo,  Trưởng Công an quận, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận phụ trách công tác văn xã, Phó Trưởng ban Ban quản lý di tích cấp quốc gia Nhà thờ Tiền hiền làng An Hải và Thoại Ngọc Hầu, Chủ tịch UBND phường An Hải Tây và Mân Thái.

 

Ban Tổ chức có nhiệm vụ triển khai các hoạt động để tổ chức Lễ kỷ niệm theo đúng nội dung Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2018 của UBND quận Sơn Trà và báo cáo kết quả về UBND quận.

 

Chương trình tổ chức Lễ kỷ niệm bao gồm: Lễ vọng ngoài, lễ vọng trong, tế ngoại đàn, lễ chánh kỵ hậu hiền, lễ kỷ niệm 189 năm ngày mất Danh thần, hoạt cảnh về Thoại Ngọc Hầu. Địa điểm tổ chức lễ là Nhà thờ Tiền hiền làng An Hải và Thoại Ngọc Hầu – số 15 đường Hà Thị Thân, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

 

Quyết định thành lập trên có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Yến Nhi

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT