Tìm kiếm
 

Kiện toàn Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự quận Sơn Trà
Người đăng tin: Trí Quốc Trần Ngày đăng tin: 09/07/2018 Lượt xem: 89

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự quận Sơn Trà được thành lập tại Quyết định số 979/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2011 của Chủ tịch UBND quận Sơn Trà trên cơ sở Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

Ngày 07 tháng 3 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30/2018/NĐ-CP quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự, thay thế Nghị định số 26/2005/NĐ-CP nêu trên. Trên cơ sở Nghị định 30/2018/NĐ-CP, UBND quận Sơn Trà đã kiện toàn lại Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự quận Sơn Trà tại Quyết định số 2477/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2018.

Thành phần của Hội đồng bao gồm: Đại diện lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, căn cứ vào yêu cầu định giá tài sản của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, Chủ tịch Hội đồng sẽ quyết định mời đại diện các cơ quan, đơn vị, tổ chức chuyên môn có liên quan làm thành viên Hội đồng phù hợp với đặc điểm của tài sản cần định giá. 

Hội đồng có nhiệm vụ định giá tài sản theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng nhằm phục vụ cho việc giải quyết các vấn đề có liên quan đến tài sản trong tố tụng hình sự. Hội đồng hoạt động theo cơ chế tập thể. Phòng Tài chính – Kế hoạch quận là cơ quan thường trực của Hội đồng. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng, của các thành viên Hội đồng và trình tự, thủ tục định giá tài sản thực hiện theo quy định tại Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ. 

Yến Nhi

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT