Tìm kiếm
 

Thông báo Tổ chức Cuộc thi "Sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị - thanhg phố Đà Nẵng năm 2018"
Người đăng tin: Trí Quốc Trần Ngày đăng tin: 17/07/2018 Lượt xem: 110

Kế hoạch số 356/KH-SVHTT ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng về việc Tổ chức Cuộc thi "Sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị - thanhg phố Đà Nẵng năm 2018"

 

Thông báo số 360/TB-SVHTT ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng về Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi "Sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị - thanhg phố Đà Nẵng năm 2018"

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT