Tìm kiếm
 

Thông tư quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Người đăng tin: Hải Đình Cao Ngày đăng tin: 03/08/2018 Lượt xem: 58

Ngày 29 tháng 12 năm 2017, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 10/2017/TT-BNV quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

 

Thông tư có 04 chương, 17 điều, bao gồm các nội dung chính về tiêu chí, chỉ báo đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; công cụ, đối tượng lấy ý kiến, quy trình thực hiện và sử dụng kết quả đánh giá.

 

Mục đích của việc đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhằm cung cấp thông tin về mức độ nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức sau khi được bồi dưỡng; cung cấp cho các cơ quan, tổ chức đánh giá, cơ quan quản lý, đơn vị cung cấp dịch vụ những thông tin khách quan về thực trạng chất lượng bồi dưỡng. Căn cứ vào kết quả đánh giá, các cơ quan, đơn vị có kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

 

Đối tượng đánh giá gồm chương trình, học viên, giảng viên, cơ sở vật chất, khóa bồi dưỡng và hiệu quả sau bồi dưỡng.

 

Nội dung và các tiêu chí đánh giá gồm: 

 

Về chương trình bồi dưỡng: Tính phù hợp, tính khoa học, tính cân đối, tính ứng dụng của chương trình và hình thức của chương trình.

 

Về học viên: Mục tiêu, phương pháp và thái độ học tập của học viên.

 

Về giảng viên: Kiến thức, phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm, phương pháp giảng dạy và phương pháp kiểm tra, đánh giá của giảng viên.

 

Về cơ sở vật chất: Phòng học, chất lượng phòng học, nguồn học liệu, công nghệ thông tin.

 

Về khóa bồi dưỡng: Xác định nhu cầu, mục tiêu bồi dưỡng; hình thức tổ chức, chương trình bồi dưỡng; giảng viên; học viên; cơ sở vật chất và trang thiết bị; các hoạt động hỗ trợ học viên; hoạt động kiểm tra, đánh giá; tổ chức thực hiện.

 

Về hiệu quả sau bồi dưỡng: Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; kỹ năng vận dụng vào thực tiễn và giải quyết vấn đề; thái độ của cán bộ, công chức, viên chức sau bồi dưỡng.

 

Trên cơ sở kết quả đánh giá, các cơ quan, tổ chức đánh giá chất lượng bồi dưỡng nghiên cứu, báo cáo với cơ quan quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và kiến nghị, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng; khắc phục những tồn tại, yếu kém về chất lượng chương trình, chất lượng giảng viên, cơ sở vật chất, khóa bồi dưỡng và nâng cao hiệu quả học tập của học viên.

 

Thông tư trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2018.

Yến Nhi

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT