Tìm kiếm
 

Thông báo Một số nội dung về thi tuyển viên chức Đội Kiểm tra quy tắc đô thị thuộc UBND quận Sơn Trà năm 2018
Người đăng tin: Hải Đình Cao Ngày đăng tin: 06/08/2018 Lượt xem: 619

Thông báo số 01/TB-HĐTD ngày 04 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Tuyển dụng Viên chức về Một số nội dung về thi tuyển viên chức Đội Kiểm tra quy tắc đô thị thuộc UBND quận Sơn Trà năm 2018 (Tải file đính kèm tại đây)

 

Hướng dẫn ôn thi tuyển viên chức quận Sơn Trà 2018 (Tải file đính kèm tại đây)

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT