Tìm kiếm
 

Thông báo Một số nội dung về thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Sơn Trà năm học 2018 - 2019
Người đăng tin: Hải Đình Cao Ngày đăng tin: 07/08/2018 Lượt xem: 1220

Thông báo số 09/TB-HĐTD ngày 02 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo về Một số nội dung về thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Sơn Trà năm học 2018 - 2019 (Tải file đính kèm tại đây)

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT