Tìm kiếm
 

Thông báo Hội nghị hướng dẫn Người nộp thuế khai và nộp thuế qua hệ thống Dịch vụ thuế điện tử (eTax)
Người đăng tin: Hải Đình Cao Ngày đăng tin: 16/08/2018 Lượt xem: 96

Giấy mời của Chi cục Thuế quận Sơn Trà về Hội nghị hướng dẫn Người nộp thuế khai và nộp thuế qua hệ thống Dịch vụ thuế điện tử (eTax)

 

(Tải file đính kèm tại đây: File 1; File 2; File 3)

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT