Tìm kiếm
 

Thông báo Kết quả thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Sơn Trà năm học 2018 - 2019
Người đăng tin: Hải Đình Cao Ngày đăng tin: 23/08/2018 Lượt xem: 1922

Thông báo số 335/TB-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2018 của UBND quận Sơn Trà về Kết quả thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Sơn Trà năm học 2018 - 2019 (Tải file đính kèm tại đây)

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT