Tìm kiếm
 

Thông báo Kết quả thi tuyển viên chức Đội Kiểm tra quy tắc đô thị thuộc UBND quận Sơn Trà năm 2018
Người đăng tin: Hải Đình Cao Ngày đăng tin: 24/08/2018 Lượt xem: 643

Thông báo số 337/TB-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2018 của UBND quận Sơn Trà về Kết quả thi tuyển viên chức Đội Kiểm tra quy tắc đô thị thuộc UBND quận Sơn Trà năm 2018 (Tải file đính kèm tại đây)

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT