Tìm kiếm
 

Quận ủy Sơn Trà: Ban hành Kế hoạch nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương
Người đăng tin: Hải Đình Cao Ngày đăng tin: 31/08/2018 Lượt xem: 145

Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà vừa ban hành Kế hoạch nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; Nghị quyết 29-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng” và Nghị quyết 30-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Chiến lược an ninh mạng quốc gia”.

 

Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu các cấp ủy đảng và toàn thể đảng viên phải quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung cơ bản của các chỉ thị, nghị quyết trên, gắn với Chỉ thị 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”. Tăng cường công tác tuyên truyền, khẳng định ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phát hiện và cổ vũ những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến; đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân và toàn quân về Luật An ninh mạng, tạo sự thống nhất trong ý chí và hành động, thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp mà các chỉ thị, nghị quyết đề ra. Việc triển khai nghiên cứu, quán triệt phải hoàn thành trước ngày 31/8/2018.

 

Các cấp ủy, cơ quan, địa phương căn cứ vào tình tình thực tiễn, nhiệm vụ chính trị của đơn vị để có kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp, cần đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền với nhiều hình thức như diễn đàn, tọa đàm, thi tìm hiểu…, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

 

Ban Thường vụ Quận ủy cũng đã giao cho Ban Tuyên giáo Quận ủy và Đảng ủy Công an quận trong tháng 9/2018 phải tham mưu cho Quận ủy xây dựng các Kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết theo lĩnh vực phụ trách; đồng thời tiến hành tổng hợp, sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ.

Hồng Thủy

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT