Tìm kiếm
 

Quận Sơn Trà: Khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 4
Người đăng tin: Hải Đình Cao Ngày đăng tin: 31/08/2018 Lượt xem: 34

Sáng ngày 30/8/2018, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh quận Sơn Trà khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 4 - đợt II năm 2018. 

 

Quảng cảnh Lớp bồi dưỡng

 

Trong thời gian 3 ngày, gần 100 vị chức việc các tôn giáo trên địa bàn quận được tìm hiểu nội dung cơ bản của 6 chuyên đề theo quy định, nhằm trang bị cho học viên là chức việc tôn giáo những kiến thức cơ bản về quan điểm, đường lối chính sách quân sự của Đảng, công tác quản lý của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng địa phương; hiểu rõ hơn quyền và nghĩa vụ công dân, nắm và vận dụng vào thực tế, nhất là thực hiện các quy định về lễ hội, xây dựng, sửa chữa nơi thờ tự, tham gia bảo vệ các công trình quốc phòng, thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, các chính sách an sinh xã hội và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội ở cơ sở. Đồng thời, giúp họ hiểu sâu hơn về âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhất là việc chúng lợi dụng các vấn đề về dân tộc, tôn giáo để chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Qua đó, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, ổn định và giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở từng địa phương, cơ sở.

 

Kết thúc khóa học các vị chức việc được cấp chứng chỉ hoàn thành nội dung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho chức việc tôn giáo năm 2018./.

Thùy Dương

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT