Tìm kiếm
 

Triển khai thực hiện Nghị định 25/2018/NĐ-CP của Chính phủ
Người đăng tin: Hải Đình Cao Ngày đăng tin: 31/08/2018 Lượt xem: 23

Ngày 27 tháng 8 năm 2018, Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà ban hành Công văn số 1554/UBND-VHTT tiếp tục chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

 

Theo đó, Đài Truyền thanh quận Sơn Trà thông tin những nội dung cơ bản của Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ, để các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực in ấn và người dân trên địa bàn quận nắm được những quy định mới, đặc biệt là việc bãi bỏ, đơn giản hóa một số điều kiện kinh doanh để triển khai thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. 

 

Cụ thể, Nghị định số 25/2018/NĐ-CP đã bỏ quy định máy photocopy màu chỉ được sử dụng phục vụ công việc nội bộ của cơ quan, tổ chức, không được dùng để kinh doanh. Tổ chức, cá nhân sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu phải đăng ký với UBND cấp tỉnh trước khi sử dụng.

 

Nghị định cũng bổ sung quy định về chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu, theo đó, khi chuyển nhượng máy phải có hồ sơ gửi đến UBND cấp tỉnh nơi đã xác nhận đăng ký máy đó. Tương tự, khi thanh lý máy, tổ chức, cá nhân sử dụng máy đã đăng ký, khi thanh lý phải có văn bản thông báo đến cơ quan quản lý Nhà nước về hoạt động in nơi đã đăng ký máy.

 

Cơ sở in, cơ sở dịch vụ photocopy hoạt động theo loại hình doanh nghiệp hoặc đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm báo cáo định kỳ 01 năm/lần hoặc đột xuất khi có yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về hoạt động in thay vì 06 tháng/lần như trước đây.

 

Nghị định số 25/2018/NĐ-CP cũng đã bãi bỏ một số quy định của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in, cụ thể: Bãi bỏ các điểm a, d, e khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 11; các điểm c, d, đ khoản 2 và khoản 4 Điều 12; khoản 6 Điều 14; điểm c khoản 2 Điều 16; các Điều 18, 21 và 24; khoản 5 Điều 25; điểm a, điểm c khoản 1 và khoản 2 Điều 27; điểm c khoản 2 và khoản 4 Điều 28; khoản 4 Điều 30; khoản 1 và khoản 4 Điều 32.

 

Nghị định số 25/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/05/2018./.

 

Xem Nghị định số 25/2018/NĐ-CP tại đây

Hồng Thủy

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT