Tìm kiếm
 

Thông báo về cuộc thi "Sáng kiến mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh thiếu niên"
Người đăng tin: Trí Quốc Trần Ngày đăng tin: 12/09/2018 Lượt xem: 38

Công văn số 1619/UBND-PTP ngày 10 tháng 9 năm 2018 về việc hưởng ứng cuộc thi viết "Sáng kiến mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh thiếu niên"

 

Thể lệ cuộc thi "Sáng kiến, mô hình phổ biến giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên"

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT