Tìm kiếm
 

Sơn Trà: Triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày pháp luật năm 2018
Người đăng tin: Hải Đình Cao Ngày đăng tin: 19/09/2018 Lượt xem: 12

Nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước và kiến tạo sự phát triển xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội, UBND quận Sơn Trà vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày pháp luật trên địa bàn quận năm 2018 với Chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

 

Theo Kế hoạch, cần triển khai thực hiện một số nội dung chính sau:

 

Thứ nhất, đẩy mạnh các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; quán triệt, phổ biến đầy đủ, kịp thời các nội dung chính sách, quy định mới; tuyên truyền sự tác động, hiệu ứng của chính sách, pháp luật đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp trên tất cả các lĩnh vực;

 

Thứ hai, thông tin về các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; cải cách tư pháp, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước; tăng cường theo dõi thi hành pháp luật, giám sát việc thực hiện pháp luật, nhất là các vấn đề được dư luận quan tâm;

 

Thứ ba, giáo dục ý thức và lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, ý thức thực thi công vụ; phê phán, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, lệch chuẩn xã hội, đồng thời biểu dương, tôn vinh những điển hình tiên tiến, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức;

 

Thứ tư, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật; thực hiện nghiêm pháp luật về phòng, chống thanh nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 

Để thực hiện tốt kế hoạch, UBND quận yêu cầu, việc hưởng ứng Ngày pháp luật phải bằng những hành động, việc làm cụ thể, thường xuyên, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; huy động, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội; đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với điều kiện đặc thù và bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần được tổ chức tổ chức thường xuyên, liên tục và tập trung trong 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11/2018; cao điểm trong tuần lễ từ ngày 05/11/2018 đến ngày 11/11/2018./.

Hồng Thủy

 

Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2018 của UBND quận Sơn Trà về Triển khai thực hiện Ngày Pháp luật (09/11) trên địa bàn quận Sơn Trà năm 2018.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT