Tìm kiếm
 

Báo cáo nhu cầu và nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP
Người đăng tin: Hải Đình Cao Ngày đăng tin: 19/09/2018 Lượt xem: 61

Công văn số 824/TCKH ngày 17 tháng 9 năm 2018 của phòng Tài chính - Kế hoạch quận về việc Báo cáo nhu cầu và nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP

 

Biểu mẫu báo cáo nhu cầu và nguồn lực thực hiện CCTL năm 2018

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT