Tìm kiếm
 

Thông báo về việc Xét xử lưu động
Người đăng tin: Hải Đình Cao Ngày đăng tin: 19/09/2018 Lượt xem: 75

Thông báo số 761/TB-TA ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc Xét xử lưu động

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT