Tìm kiếm
 

Thông báo Kế hoạch chi tiết chuyển đổi mã mạng
Người đăng tin: Hải Đình Cao Ngày đăng tin: 25/09/2018 Lượt xem: 20

Công văn số 7207/UBND-KT ngày 17 tháng 9 năm 2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phổ biến, tuyên truyền Kế hoạch chi tiết chuyển đổi mã mạng

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT