Tìm kiếm
 

Chi cục Thuế quận Sơn Trà triển khai Chỉ thị số 04/CT-BTC
Người đăng tin: Hải Đình Cao Ngày đăng tin: 08/11/2018 Lượt xem: 27

Thực hiện theo Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 15/10/2018 về việc tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế để giảm nợ đọng ngành Thuế quản lý, Công văn số 4080/TCT-QLN ngày 19/10/2018 của Tổng cục Thuế về việc xây dựng phương án xử lý nợ cụ thể, Phương án số 4003/PA-CT ngày 26/10/2018 của Cục Thuế TP Đà Nẵng về thu hồi nợ, xử lý nợ đọng thuế, ngày 05/11/2018, Chi cục Thuế quận Sơn Trà đã tổ chức họp triển khai thực hiện phương án thu hồi nợ, xử lý nợ đọng thuế các tháng cuối năm 2018. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo Chi cục Thuế, Đội trưởng các Đội Thuế và công chức thuế  được phân công quản lý thuế tại các phường.

 

Tại cuộc họp đã triển khai nhiệm vụ cho từng bộ phận, công chức để thực hiện có hiệu quả phương án thu hồi nợ, xử lý nợ đọng thuế, trong đó phân giao nhiệm vụ cụ thể để đôn đốc từng doanh nghiệp, hộ kinh doanh nợ thuế và tiến độ thực hiện việc đôn đốc thu hồi nợ. Đồng thời, lãnh đạo Chi cục thuế cũng chỉ đạo Đội Quản lý nợ tham mưu văn bản báo cáo UBND quận Sơn Trà về tình hình nợ thuế trên địa bàn để chỉ đạo các ban, ngành liên quan và UBND các phường phối hợp với cơ quan Thuế để đôn đốc, xử lý thu hồi nợ thuế và thực hiện các biện pháp cướng chế nợ thuế theo quy định.

 

Căn cứ tình hình nợ thuế vào thời điểm hiện tại do Chi cục Thuế quận Sơn Trà quản lý, Chi cục Thuế đã xây dựng Kế hoạch số 5435/KH-CCT ngày 24/10/2018 và Kế hoạch số 5728/KH-CCT ngày 07/11/2018 về triển khai phương án xử lý, thu hồi nợ đọng thuế. Trong đó có số liệu phải thu nợ của từng Đội thuế trong tháng 11, 12/2018, trách nhiệm cụ thể của Lãnh đạo Chi cục Thuế, Đội trưởng các Đội Thuế và công chức thuế để thực hiện có hiệu quả phương án thu hồi nợ và xử lý nợ đọng thuế. Kết quả thu nợ của từng Đội thuế và toàn Chi cục Thuế được tổng hợp vào chiều thứ 4 và thứ 6 hàng tuần, báo cáo Lãnh đạo Chi cục Thuế để tiếp tục có chỉ đạo trong công tác thu hồi nợ thuế của Chi cục trong 2 tháng cuối năm 2018.

 

Với quyết tâm thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 15/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cùng với sự nổ lực phấn đấu của cán bộ công chức toàn ngành thuế, Chi cục Thuế quận Sơn Trà tin tưởng sẽ thực hiện tốt phương án  thu hồi nợ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2018./.

Nhã Thi

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT