Tìm kiếm
 

Thông báo các quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
Người đăng tin: Hải Đình Cao Ngày đăng tin: 11/11/2018 Lượt xem: 19

Thông báo Công văn số 1936/CCT-TTHT NVDT của Chi cục Thuế  quận Sơn Trà về các quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT