Tìm kiếm
 

Đề cương tuyên truyền Đại hội MTTQVN các cấp và Đại hội MTTQVN lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024
Người đăng tin: Hải Đình Cao Ngày đăng tin: 20/11/2018 Lượt xem: 31

Đề cương tuyên truyền Đại hội MTTQVN các cấp và Đại hội MTTQVN lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024

 

 

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT