Tìm kiếm
 

Công an quận Sơn Trà: Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị 04/CT-BCA và Phát động thi đua
Người đăng tin: Hải Đình Cao Ngày đăng tin: 04/12/2018 Lượt xem: 61

Sáng ngày 03/12/2018, Công an quận Sơn Trà tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị 04/CT-BCA, ngày 19/5/2018 về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới, với khẩu hiệu hành động: “Công an quận Sơn Trà khắc ghi lời Bác, vì bình yên cuộc sống của nhân dân đến toàn thể CBCS Công an quận và các phường.

 

Sau khi nghe quán triệt Chỉ thị 04/CT-BCA, triển khai Kế hoạch của CATP và Công an quận, để phong trào có sức lan tỏa sâu rộng, thực sự là động lực để toàn thể CBCS hăng hái thi đua thực hiện, đồng chí Thượng tá Phan Minh Mẫn - Trưởng Công an quận đã Phát động thi đua trong toàn lực lượng với 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đồng chí đặc biệt nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm, tính gương mẫu đi đầu của cấp ủy, chỉ huy trong triển khai thực hiện phong trào; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đảng viên, CBCS trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 04/CT-BCA của Bộ Công an, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”...; tăng cường công tác quản lý cán bộ, thường xuyên kiểm tra sổ tay chương trình công tác, nắm tình hình tư tưởng CBCS, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân tích cực phối hợp, giúp đỡ, giám sát, đóng góp ý kiến xây dựng lực lượng Công an quận trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ và Sáu điều Bác Hồ dạy, gắn với việc xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 

Tại Hội nghị, tập thể Lãnh đạo Công an quận đã chứng kiến Chỉ huy công an 07 phường, 12 đội nghiệp vụ ký Giao ước thi đua nhằm triển khai toàn diện phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nội dung, ý nghĩa và giá trị to lớn của Sáu điều Bác Hồ dạy; đưa phong trào trở thành nội dung thường xuyên, tự giác của cấp ủy, chỉ huy và đảng viên, CBCS Công an quận./.

 

Ký kết Giao ước thi đua

 

A.N

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT