Tìm kiếm
 

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng năm 2019
Người đăng tin: Hải Đình Cao Ngày đăng tin: 25/12/2018 Lượt xem: 7

Thông báo số 3881/TB-SLĐTBXH ngày 20/12/2018 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng về lịch tiếp công dân định kỳ  năm 2019 
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT