Tìm kiếm
 

Thông báo một số nội dung về thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Sơn Trà đợt 2 năm học 2018-2019
Người đăng tin: Hải Đình Cao Ngày đăng tin: 27/12/2018 Lượt xem: 977

Thông báo số 01/TB-HĐTT ngày 25/12/2018 của Hội đồng thi tuyển viên chức quận Sơn Trà về một số nội dung về thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Sơn Trà đợt 2 năm học 2018-2019
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT