Tìm kiếm
 

Quận ủy Sơn Trà: Ban hành Kế hoạch nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)
Người đăng tin: Hải Đình Cao Ngày đăng tin: 04/01/2019 Lượt xem: 21

Nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên năm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nội dung Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; đồng thời là cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động sát đúng với yêu cầu thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình, Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà vừa ban hành Kế hoạch nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

 

Theo đó, Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu, việc tổ chức học tập, quán triệt phải được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; việc thảo luận, thông qua Chương trình hành động, Kế hoạch cần tập trung vào những nội dung sát với địa phương, đơn vị, tránh hình thức, chiếu lệ; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập, quán triệt, tuyên truyền cũng như việc tổ chức thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

 

Theo Kế hoạch, Ban Thường vụ Quận ủy sẽ tổ chức Hội nghị để quán triệt, thảo luận, thông qua Chương trình hành động của Quận ủy, hướng dẫn viết thu hoạch cá nhân. Thời gian hoàn thành trong tháng 01/2019.

 

Đối với các Đảng ủy trực thuộc, tùy vào điều kiện cụ thể của đơn vị để tổ chức 01 hay nhiều lớp học tập, quán triệt, song phải đảm bảo triển khai đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Riêng các chi bộ trực thuộc Quận ủy sẽ cử đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan, đơn vị mình tham gia học tập, quán triệt tại lớp học do Văn phòng Quận ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo Quận ủy tổ chức. Thời gian hoàn thành trước ngày 16/02/2019.

 

Ban Thường vụ Quận ủy cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức đảng trực thuộc, đảm bảo việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII thực sự thiết thực, hiệu quả./.

 

Hồng Thủy

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT