Tìm kiếm
 

Thông báo Kết quả thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Sơn Trà đợt 02 năm học 2018-2019
Người đăng tin: Hải Đình Cao Ngày đăng tin: 16/01/2019 Lượt xem: 1252

Thông báo số 06/TB-UBND ngày 16/01/2019 của UBND quận Sơn Trà về kết quả thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Sơn Trà đợt 02 năm học 2018-2019
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT