Tìm kiếm
 

Thông báo kết quả thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND quận Sơn Trà năm 2018
Người đăng tin: Hải Đình Cao Ngày đăng tin: 23/01/2019 Lượt xem: 342

Thông báo số 16/TB-UBND ngày 23/01/2019 của UBND quận Sơn Trà kết quả thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND quận Sơn Trà năm 2018
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT