Tìm kiếm
 

UBND quận Sơn Trà: Ban hành Kế hoạch xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019
Người đăng tin: Hải Đình Cao Ngày đăng tin: 12/02/2019 Lượt xem: 22

Ngày 04/01/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Sơn Trà ban hành Kế hoạch chỉ đạo công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc  (TDBVANTQ) năm 2019 trên địa bàn quận, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức và công dân, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đảm bảo an ninh quốc gia (ANQG), giữ gìn trật tự an toàn xã hội (TTATXH), phòng chống tội phạm và các loại tệ nạn xã hội.

 

Theo đó, UBND quận yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác đảm bảo an ninh trật tự, công tác dân vận, công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ gắn với phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tập trung xây dựng thế trận An ninh nhân dân gắn với Quốc phòng toàn dân, Biên phòng toàn dân vững mạnh.

 

Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 09/CP và Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm, gắn với chương trình Quốc gia phòng chống ma túy, buôn bán phụ nữ, trẻ em, tội phạm xâm hại trẻ em và các Đề án phòng, chống các loại tội phạm.

 

Tổ chức xây dựng phong trào trong cơ quan, đơn vị, địa phương, khu dân cư đạt chuẩn “Đảm bảo ANTT-ATGT”, “An toàn, đoàn kết, văn hóa”; tiến hành đánh giá hiệu quả các mô hình, chủ động lựa chọn ít nhất 01 mô hình phong trào hoặc mô hình tự quản về ANTT phù hợp để đăng ký và triển khai thực hiện hiệu quả trong năm 2019, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình “Thành phố 4 an”.

 

Tổ chức xây dựng phong trào TDBVANTQ trong các tổ chức, cơ sở tôn giáo, công nhân, người lao động, ngư dân…; thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, nâng cao hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”, “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phối hợp quản lý, giáo dục, cảm hóa người có tiền án, tiền sự, người được đặc xá, người chấp hành cong án phạt tù, người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

 

Thực hiện có hiệu quả tuần tra phòng, chống tội phạm, không để tội phạm hoạt động; phát hiện, giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến ANTT, các tranh chấp, mâu thuẫn trong nhân dân, tham gia giải quyết trật tự ATGT, trật tự đô thị; tổ chức cơ kết, tổng kết theo chuyên dề, phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các tấm gương tiêu biểu trong công tác đấu tranh phong chống tội phạm để động viên và phát triển phong trào.

 

UBND quận Sơn Trà giao Công an quận là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, TNXH, HIV/AIDS và phong trào TDBVANTQ của quận chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả về UBND quận để theo dõi, chỉ đạo./.

 

Hồng Thủy

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT