Tìm kiếm
 

UBND quận Sơn Trà: Ban hành Kế hoạch thực hiện Dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người”
Người đăng tin: Hải Đình Cao Ngày đăng tin: 13/02/2019 Lượt xem: 47

Ngày 28/5/2018, Bộ Công an ban hành Quyết định phê duyệt Dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người”.        Dự án đã được UBND Thành phố Đà Nẵng triển khai thực hiện trên toàn địa bàn thành phố, trong giai đoạn từ nay đến hết năm 2020, tập trung vào các địa bàn, khu vực trọng điểm, phức tạp về tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, bạo lực gia đình, mua bán người.

 

Theo đó, UBND quận ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án trên địa bàn quận, xác định đối tượng được thụ hưởng là công dân Việt Nam, người nước ngoài, người không có quốc tịch cư trú trên địa bàn quận, ưu tiên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em dân tộc ít người; đồng thời đề ra 05 mục tiêu cụ thể cần được triển khai thực hiện đạt hiệu quả, đó là:     

 

1. Hằng năm, tội phạm xâm hại trẻ em giảm từ 10-15%; số trẻ em bị xâm hại giảm từ 20-30%; số trẻ em bị bạo lực, bạo hành giảm 50%; số vụ án do người chưa thành niên phạm tội giảm từ 15-20%; phấn đấu 100% trẻ em bị xâm hại tình dục, bị bạo lực, bạo hành được phát hiện, can thiệp, trợ giúp… tiến tới giảm cơ bản tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em bị bạo lực, bạo hành, trẻ em bị mua bán.

 

          2. Nâng cao tỷ lệ phát hiện, điều tra, khám phá tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên phạm tội trên 95%; các vụ án đặc biệt nghiêm trọng như giết trẻ em, hiếp dâm trẻ em… đạt 100%.

 

          3. Phấn đấu đến năm 2020 kiềm chế và kiên quyết không để hình thành, tồn tại những băng nhóm do người chưa thành niên cầm đầu; 100% phường trọng điểm xây dựng và triển khai mô hình “Phòng ngừa, trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng”, “Quản lý, giáo dục trẻ em hư, người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng”…

 

          4. Giảm mức độ tái phạm của người chưa thành niên vi phạm pháp luật, giúp các em tái hòa nhập cộng đồng và tạo cơ chế phối hợp giữa các ban, ngành trong việc bảo vệ, ngăn chặn trẻ em vi phạm pháp luật, tạo những điều kiện phát triển tốt nhất cho trẻ em.

 

          5. Đảm bảo 100% thông tin liên quan đến tội phạm mua bán người, bạo lực gia đình chuyển đến cơ quan có thẩm quyền được phân loại, xử lý; những trường hợp có dấu hiệu tội phạm được xác minh, điều tra, xử lý theo luật định.

 

          UBND quận giao Công an quận chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành có liên quan và UBND các phường xây dựng kế hoạch chi tiết, phù hợp để triển khai thực hiện Dự án; đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch của UBND quận; định kỳ theo quý, 6 tháng, 1 năm tổng hợp tình hình và báo cáo cho UBND quận biết để theo dõi, chỉ đạo kịp thời./.

 

Hồng Thủy

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT