Tìm kiếm
 

Quận Sơn Trà: Tăng cường công tác phòng chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp ở bảo tàng và di tích trên địa bàn quận năm 2019
Người đăng tin: Hải Đình Cao Ngày đăng tin: 20/02/2019 Lượt xem: 25

Nhằm tăng cường công tác phòng chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp ở các bảo tàng và di tích trên địa bàn quận trong năm 2019, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Sơn Trà vừa ban hành văn bản chỉ đạo, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau:

 

Một là, Rà soát phương án phòng chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp; tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho tài liệu, hiện vật đang được lưu giữ, trưng bày tại bảo tàng và di tích trong dịp lễ tết và sẵn sàng ứng phó với mùa mưa bão; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp cho đội ngũ viên chức, người lao động của bảo tàng, ban quản lý di tích, người trực tiếp trông coi di tích và khách tham quan (tham khảo tài liệu hướng dẫn được đăng tải trên trang web www.dsvh.gov.vn, mục “Phòng chống rủi ro”).

 

Hai là, Phối hợp với các cơ quan chức năng và các cấp chính quyền, đoàn thể ở địa phương tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan, hoặc các hành vi khác trái pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục, nếp sống văn hóa của dân tộc; tuyên truyền mạnh mẽ việc thực hiện nếp sống văn minh và giữ gìn cảnh quan, môi trường tại di tích, tổ chức hoạt động dịch vụ, đặt tiền lễ, thắp hương, hóa sớ, bỏ rác thải đúng nơi quy định.

 

Ba là, Tăng cường các hoạt động trưng bày chuyên đề, đa dạng hóa các hình thức giới thiệu di sản văn hóa tại bảo tàng và di tích nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, giải trí, hưởng thụ văn hóa của đông đảo công chúng.    

 

UBND quận Sơn Trà giao Phòng Văn hóa và Thông tin quận chủ trì, phối hợp với Bảo tàng Đồng Đình, Ban Quản lý các di tích trên địa bàn quận, Ủy ban nhân dân các phường và một số cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên./.

 

                                                                    Hồng Thủy

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT