Tìm kiếm
 

Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn quận năm 2019
Người đăng tin: Hải Đình Cao Ngày đăng tin: 23/02/2019 Lượt xem: 19

Ngày 18 tháng 02 năm 2019, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Sơn Trà ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn quận năm 2019, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Luật trẻ em; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội đối với công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em (BVCS&GDTE); tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (TECHCĐB); tạo điều kiện tốt nhất để TECHCĐB được phát triển một cách toàn diện cả về thể chất, tinh thần; tạo cơ hội để trẻ em thực hiện quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề liên quan đến trẻ em; xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh và thân thiện để thực hiện ngày càng tốt hơn các quyền của trẻ em.

 

Theo Kế hoạch, trong năm 2019, phấn đấu 90% gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội được nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi về BVCS&GDTE; 90% trẻ em từ 9 tuổi trở lên có kiến thức cơ bản về tự bảo vệ mình trước nguy cơ bị xâm hại, bạo lực và biết địa chỉ liên hệ khi bị hoặc phát hiện trẻ em khác có nguy cơ hoặc đang bị tổn hại; triển khai các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em; 100% cán bộ làm công tác trẻ em và cộng tác viên Bảo vệ chăm sóc trẻ em trên địa bàn quận, 70% cán bộ Đoàn, đội, giáo viên được tập huấn nâng cao năng lực về công tác BVCS&GDTE; Duy trì 98% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp dưới mọi hình thức để có cơ hội hòa nhập cộng đồng; hạn chế tình trạng trẻ em bị xâm phạm tình dục, bị bạo lực, tai nạn thương tích, vi phạm pháp luật; ngăn ngừa trẻ em tham gia các hoạt động kinh tế và lao động trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; 100% phường được công nhận đạt tiêu chuẩn phường phù hợp với trẻ em; Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về BVCS&GDTE.

 

Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo UBND các phường căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, xây dựng kế hoạch bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2019; đề nghị các phòng, ban, ngành, các hội, đoàn thể quận căn cứ nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch, phối hợp triển khai tổ chức thực hiện; giao cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã  hội quận chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan triển khai Kế hoạch, tổ chức kiểm tra, theo dõi, tổng hợp báo cáo về UBND quận và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội./.

 

                                                                                                Nhân Văn

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT