Tìm kiếm
 

UBND quận Sơn Trà: Triển khai thực hiện Chương trình An sinh xã hội năm 2019
Người đăng tin: Hải Đình Cao Ngày đăng tin: 26/02/2019 Lượt xem: 29

Ngày 21 tháng 02 năm 2019, UBND quận Sơn Trà ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình An sinh xã hội trên địa bàn quận năm 2019.

 

Kế hoạch đã đề ra nhiều mục tiêu phấn đấu trong năm 2019, tập trung vào những mục tiêu chủ yếu sau:

 

- Giải quyết việc làm từ 6.800 lao động trở lên;

 

- Tập trung huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, phấn đấu đến cuối năm thoát hộ nghèo còn khả năng lao động đạt 100% theo Kế hoạch thành phố giao;

 

- Phấn đấu 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc, trợ giúp bằng nhiều hình thức; đảm bảo 100% trẻ em dưới 06 tuổi được cấp thẻ BHYT;

 

- Tỷ lệ lao động được cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đạt 100% trên tổng số lao động đang tham gia BHXH, BHYT; Mở rộng đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế, thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân theo lộ trình đạt 100%;

 

- Hoàn thành đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, đảm bảo 100% học sinh tiểu học được học 02 buổi/ngày; 100% trường mầm non công lập và 71,42% trường tiểu học và THCS đạt chuẩn quốc gia;

 

- Tăng số giường bệnh trên địa bàn quận lên 220 giường và 49 giường của 7 Trạm Y tế phường; đạt chỉ số 3 bác sĩ/1 vạn dân và 16 giường/1vạn dân;

 

- 80% nước thải sinh hoạt được thu gom vào hệ thống nước thải chung của thành phố; 50% khu dân cư được tổ chức thực hiện phân loại rác tại hộ gia đình; 100% tổ dân phố duy trì và thực hiện tốt mô hình tổ dân phố không rác;

 

- Nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, chú trọng nâng cao năng lực khai thác hải sản xa bờ;

 

- Phấn đấu đạt tỷ lệ 40% số hộ gia đình, 45% tổng số dân tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên;

 

- Bảo đảm 100%  khu dân cư trên địa bàn quận và một số khu vực trọng điểm về du lịch được cung cấp các thông tin quan trọng, nổi bật về Chương trình An sinh xã hội trên địa bàn quận.

 

Ủy ban nhân dân quận yêu cầu các phòng, ban, ngành thuộc quận, UBND các phường xác định rõ những nội dung, các Chương trình công tác trọng tâm, làm cơ sở tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ được đề ra; xây dựng Kế hoạch với các giải pháp cụ thể, toàn diện, đảm bảo tính khả thi, phù hợp với điều kiện chung của địa phương, tạo sự phát triển đồng bộ, hài hòa để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của quận trong năm 2019 và những năm tiếp theo./.

 

                                                                                      Nhân Văn

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT