Tìm kiếm
 

Thông báo về việc hợp đồng lao động tại các trường tiểu học, THCS thuộc quận năm học 2018 - 2019
Người đăng tin: Hải Đình Cao Ngày đăng tin: 27/02/2019 Lượt xem: 234

Thông báo số 34/TB-UBND ngày 27/02/2019 của UBND quận Sơn Trà về việc hợp đồng lao động tại các trường tiểu học, THCS thuộc quận năm học 2018 - 2019
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT