Tìm kiếm
 

Tìm hiểu về Cuộc Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019
Người đăng tin: Hải Đình Cao Ngày đăng tin: 14/03/2019 Lượt xem: 75

1/ Mục đích:

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (viết gọn là Tổng điều tra) nhằm:

- Thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở, phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ Nước CHXHCN Việt Nam;

- Đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng chiến lược, các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030;

- Phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới và các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết;

- Cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về dân số.

2/ Nội dung điều tra:

- Thông tin chung về dân số;

- Tình trạng di cư;

- Trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật;

- Tình trạng khuyết tật;

- Tình trạng hôn nhân;

- Mức độ sinh, chết và phát triển dân số;

- Tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em;

- Tình hình lao động-việc làm;

- Thực trạng về nhà ở;

- Điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư.

Những nội dung trên sẽ được điều tra ở các địa bàn điều tra toàn diện và địa bàn điều tra mẫu.

3/ Thời điểm và thời gian điều tra:

- Thời điểm điều tra bắt đầu từ 0 giờ ngày 01/4/2019;

- Thời gian điều tra, thu thập thông tin tại địa bàn trong 25 ngày, bắt đầu từ 07 giờ sáng ngày 01/4/2019 và kết thúc chậm nhất vào ngày 25/4/2019.

Kết quả sơ bộ được công bố vào tháng 7/2019; kết quả điều tra mẫu được công bố vào quý IV/2019; kết quả điều tra toàn bộ được công bố vào quý II/2020; các báo cáo phân tích chuyên đề công bố vào quý IV/2020.

* Một số hình ảnh tuyên truyền cho cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019:

 

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT