Tìm kiếm
 

Quận ủy Sơn Trà: Tiếp tục vận động hỗ trợ nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới và đô thị văn minh
Người đăng tin: Hải Đình Cao Ngày đăng tin: 19/03/2019 Lượt xem: 12

Nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà vừa ban hành văn bản chỉ đạo việc tiếp tục vận động, hỗ trợ nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới và đô thị văn minh, yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội quận tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức, trường học và nhân dân về Chỉ thị số 18-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ huyện Hòa Vang nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, hỗ trợ hội viên Nông dân nghèo phát triển sản xuất và thực hiện một số công trình dân sinh trên địa bàn quận, góp phần thực hiện đô thị văn minh.

 

          Ban Thường vụ Quận ủy giao Liên đoàn Lao động quận triển khai vận động trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, trường học đóng góp ½ ngày lương/người/năm. UBMT và các đoàn thể quận phối hợp với các địa phương vận động tổ chức, doanh nghiệp, đoàn viên, hội viên, nhân dân theo mức 25 triệu đồng/phường đối với các phường An Hải Bắc, Thọ Quang, Phước Mỹ; các phường còn lại vận động đóng góp với mức 15 triệu đồng/phường. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành vận động đóng góp và chuyển về tài khoản của UBMTTQVN quận, qua số tài khoản 3751.0.9061549.00000, Kho bạc quận Sơn Trà; hoàn thành trước ngày 30/4/2019.

 

          Giao Ban Dân vận Quận ủy chủ trì phối hợp theo dõi, đôn đốc vận động; đề xuất, báo cáo chủ trương hỗ trợ, sử dụng kinh phí; kiểm tra và báo cáo kết quả định kỳ về Thường trực Quận ủy. Giao UBMTTQVN quận quản lý nguồn kinh phí vận động; thực hiện chi, quyết toán theo quyết định của Thường trực Quận ủy, đảm bảo nguyên tắc chứng từ theo quy định của pháp luật./.

 

Hồng Thủy

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT