Tìm kiếm
 

Quận ủy Sơn Trà: Chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị
Người đăng tin: Hải Đình Cao Ngày đăng tin: 19/03/2019 Lượt xem: 41

Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà vừa ban hành văn bản chỉ đạo việc tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

 

Theo đó, Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội quận tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị một cách nghiêm túc, thường xuyên, thiết thực, hiệu quả, đảm bảo mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đều quán triệt, nắm vững những nội dung cơ bản và thực hiện đúng đắn, sáng tạo; chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình, điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị mình.

 

          Giao Ban Tuyên giáo Quận ủy chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu tăng cường công tác tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh và các Trang TTĐT quận, phường, đơn vị; tham mưu cho Ban Thường vụ Quận ủy xây dựng và triển khai kế hoạch học tập, tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết, hoàn thành trong tháng 4/2019.

 

          Giao UBND quận tham mưu xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết trên địa bàn quận phù hợp với đặc điểm tình hình của quận, đảm bảo tính khả thi, thiết thực và hiệu quả.

 

          Giao UBKT Quận ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện hàng năm; các cơ quan tham mưu, giúp việc Quận ủy theo dõi, đôn đốc, đánh giá việc triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo, đề xuất để Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo, giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh./.

 

Hồng Thủy

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT