Tìm kiếm
 

UBND quận Sơn Trà: Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án của UBND Thành phố về “Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh Dại ở động vật nuôi trên địa bàn các quận của thành phố Đà Nẵng”
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 29/03/2019 Lượt xem: 11

Nhằm khống chế, tiến tới loại trừ bệnh Dại trên đàn chó, mèo nuôi và trên người vào năm 2020, UBND quận Sơn Trà vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án của UBND Thành phố về “Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh Dại ở động vật nuôi trên địa bàn các quận của thành phố Đà Nẵng”.

 

Theo Kế hoạch, phấn đấu đến cuối năm 2019, 100% các phường thuộc quận lập sổ quản lý chó, mèo nuôi theo quy định; 90% chó, mèo nuôi được tiêm phòng vacxin Dại; không có ca bệnh Dại trên chó, mèo và người; phấn đấu đến cuối năm 2020, 95% chó, mèo nuôi được tiêm phòng vacxin Dại, hoàn tất hồ sơ và đề nghị Cục Thú ý công nhận vùng an toàn dịch bệnh (ATDB) đối với bệnh Dại ở động vật nuôi.

 

Để đạt được các mục tiêu trên, UBND quận đã đề ra 05 nhóm nhiệm vụ và giải pháp để triển khai thực hiện, tập trung vào công tác thông tin tuyên truyền; công tác quản lý, phòng, chóng bệnh Dại; tổ chức hoạt động của hệ thống giám sát; thẩm định, công nhận vùng an toàn dịch bệnh và xử lý nghiêm các vi phạm hành chính trong công tác phòng, chống bệnh Dại ở chó, mèo nuôi.

 

UBND quận đảm bảo nguồn ngân sách quận cho việc thực hiện Đề án giai đoạn 2019-2020 là 116.500.000đ; giao Phòng Kinh tế quận chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, các địa phương, tổ chức chính trị xã hội triển khai thực hiện Kế hoạch, thường xuyên theo dõi, tổng hợp kết quả và tham mưu UBND quận báo cáo về Sở NN&PTNT và UBND thành phố theo định kỳ.

 

Hồng Thủy

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT