Tìm kiếm
 

Các văn bản quan trọng về Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 29/03/2019 Lượt xem: 27

Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019 là cuộc Tổng điều tra có quy mô rất lớn, liên quan đến từng người dân, phạm vi trải rộng trên cả nước, đối tượng và đơn vị điều tra nhiều, nội dung điều tra phức tạp, thời gian điều tra nhiều ngày. Do vậy, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 về tổ chức Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở 2019; Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở Trung ương cũng đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15/8/2018 về ban hành Phương án tổng điều tra Dân số và Nhà ở 2019, nhằm giúp các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân nhận thức được mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra, từ đó huy động tổng hợp mọi nguồn lực để tổ chức thành công Cuộc Tổng điều tra trên phạm vi cả nước nói chung và tại từng địa phương nói riêng.

 

Ban Biên tập Trang TTĐT quận Sơn Trà trân trọng giới thiệu toàn văn hai văn bản quan trọng này:

 

- Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở 2019

 

Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15/8/2018 Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở Trung ương về ban hành Phương án tổng điều tra Dân số và Nhà ở 2019

 

BBT

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT