Tìm kiếm
 

UBND quận Sơn Trà: Ban hành Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại giai đoạn 2019-2020
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 05/04/2019 Lượt xem: 6

Ngày 29/3/2019, UBND quận Sơn Trà ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND về công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn quận giai đoạn 2019-2020, nhằm tuyên truyền sâu rộng về chủ quyền biển đảo, biên giới lãnh thổ quốc gia; đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật xung quanh vấn đề Biển Đông, vấn đề biên giới, lãnh thổ, dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và những vụ việc nhạy cảm được dư luận quan tâm; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động quảng bá về vị trí, vai trò, tiềm năng tài nguyên, môi trường biển, đảo Việt Nam, góp phần phát triển kinh tế biển, đảm bảo an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia trên biển.

 

Theo đó, UBND quận yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

 

Một là, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là nhân dân tại 04 phường biên giới biển, nhận thức đúng và đầy đủ về ý nghĩa của việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo, nhằm thực hiện tốt chủ quyền biên giới quốc gia theo luật định;

 

Hai là, tuyên truyền, phổ biến các chính sách, các đề án của chính phủ, thành phố về tăng cường công tác thông tin đối ngoại với Lào, Campuchia; các chủ trương, chính sách mới, các văn bản thoả thuận song phương, đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan đến biển, đảo Việt Nam;

 

Ba là, tiếp tục tuyên truyền những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; tổ chức các đoàn tham quan, tìm hiểu tại Nhà trưng bày triển lãm ảnh và tư liệu Hoàng Sa;

 

Bốn là, tăng cường nắm bắt tình hình, nâng cao chất lượng công tác dự báo, hiệu quả công tác đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, nhất là trong vấn đề biển, đảo, dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và những vấn đề quan trọng khác; thực hiện tốt công tác phát ngôn, đấu tranh dư luận, định hướng báo chí để giành thế chủ động trong thông tin;

 

Năm là, tuyên truyền, giới thiệu những chính sách, những thành tựu phát triển kinh tế biển trên địa bàn; kịp thời phát hiện, nhân rộng các tấm gương cá nhân và tập thể điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế biển, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội các phường ven biển.

 

UBND quận giao Phòng Văn hóa và Thông tin quận chủ trì phối hợp với các địa phương, cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện; thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình và tham mưu UBND quận báo cáo kết quả định kỳ hằng năm về thành phố theo quy định.

 

Hồng Thủy

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT