Tìm kiếm
 

Đảng ủy phường Phước Mỹ: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện NQTW8 (khóa XII) và Chuyên đề "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019.
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 18/04/2019 Lượt xem: 22

Ngày 18/4/2019, Đảng ủy phường Phước Mỹ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chuyên đề "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

 

Tại Hội nghị, đảng viên toàn Đảng bộ đã được nghe đồng chí Vũ Bá Bảo - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy triển khai: Những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương"; Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về " Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và Chuyên đề Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Hữu Nam - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường kết luận, các Nghị quyết, Quy định, Kết luận lần này có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, chính vì vậy, các đảng viên phải nghiêm túc học tập, tiếp thu toàn bộ những vấn đề cốt lõi để viết bài thu hoạch đạt hiệu quả, đồng thời vận dụng vào quá trình công tác, sinh hoạt của đơn vị, cá nhân; tổ chức tốt các cuộc sinh hoạt chuyên đề năm 2019 theo Kế hoạch số 99-KH/ĐU ngày 20/02/2019 của Đảng ủy phường…/.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Thảo Ly

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT