Tìm kiếm
 

UBND quận Sơn Trà triển khai thực hiện Luật Quốc phòng
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 23/04/2019 Lượt xem: 13

UBND quận Sơn Trà vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Quốc phòng, nhằm quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn quận nắm vững những vấn đề cơ bản của Luật Quốc phòng và hệ thống thi hành pháp luật có liên quan, góp phần củng cố, xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân vững mạnh.

 

          Theo đó, UBND quận yêu cầu cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân phải nắm chắc những nội dung cơ bản của hệ thống  các văn bản sau: Luật Quốc phòng số 22/2019/QH14 ngày 08/6/2018; Nghị định 02/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quốc phòng về tình trạng khẩn cấp, thiết quân luật, giới nghiêm; Nghị định 164/2018/NĐ-CP về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng; Nghị định 168/2018/NĐ-CP về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành Trung ương, địa phương; Nghị định 21/2019/NĐ-CP về khu vực phòng thủ; Nghị định 02/2019/NĐ-CP về phòng thủ dân sự; Nghị định 01/2019/NĐ-CP quy định về tổ chức xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện động viên công nghiệp; đồng thời đề nghị các phòng, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền qua nhiều hình thức, tích cực tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về quốc phòng và làm phim truyền hình do Bộ Quốc phòng tổ chức.

 

          UBND quận giao Ban Chỉ huy Quân sự quận là cơ quan Thường trực, chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình và triển khai tập huấn, tuyên truyền, phổ biến Luật Quốc phòng và các văn bản thi hành Luật; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo cáo lãnh đạo UBND quận để kịp thời chỉ đạo, đảm bảo công tác triển khai Luật Quốc phòng trên địa bàn quận năm 2019 thực sự hiệu quả./.

 

Hồng Thủy

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT