Tìm kiếm
 

Phước Mỹ tổ chức hội nghị phổ biến Luật Quốc phòng năm 2018
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 13/05/2019 Lượt xem: 17

Ngày 11/5/2019, Ban Chỉ huy Quân sự phường Phước Mỹ tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Quốc phòng 2018. Về dự có Trung tá Trần Văn Sơn - Phó Chỉ huy trưởng động viên tuyển quân Ban Chỉ huy Quân sự quận Sơn Trà; đồng chí Hoàng Hữu Nam - QUV, Bí thư Đảng ủy phường.

 

Hội nghị được nghe Trung tá Phạm Đình Quý, Trưởng Ban Khoa học công nghệ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng quán triệt, phổ biến Luật Quốc phòng năm 2018 (Luật số 22/2018/QH14) đã được Quốc hội khóa XIV thông qua  ngày 25/6/2018 tại Kỳ họp thứ 5, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Quá trình xây dựng Luật Quốc phòng năm 2018 thực hiện đầy đủ 7 quan điểm chỉ đạo của Chính phủ, trong đó quan điểm xuyên suốt là “Xây dựng theo hướng là luật khung, chỉ quy định mang tính nguyên tắc, chính sách lớn về quốc phòng, bảo đảm hợp hiến, phù hợp, thống nhất trong hệ thống pháp luật hiện hành về quốc phòng, an ninh và pháp luật có liên quan”; với mục tiêu: xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh toàn diện, phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ nền văn hóa dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

 

Trung tá Phạm Đình Quý phổ biến luật Luật Quốc phòng năm 2018

 

Những nội dung chính được sửa đổi, bổ sung trong Luật Quốc phòng năm 2018 cũng như bước phát triển mới của Luật Quốc phòng năm 2018 thể hiện trên hai vấn đề cơ bản sau:

 

- Về bố cục: Luật Quốc phòng năm 2018 gồm 7 Chương, 40 Điều; giảm 2 Chương, 11 Điều so với Luật Quốc phòng năm 2005; bảo đảm tính hệ thống, lô-gíc, khoa học, minh bạch, dễ áp dụng trong tổ chức thực hiện.

 

- Về nội dung sửa đổi, bổ sung: Luật Quốc phòng năm 2018 đã bổ sung nhiều quy định mới, tạo hành lang pháp lý để phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong số những quy định mới, Luật Quốc phòng năm 2018 đã luật hóa một số quy định tại một số văn bản dưới Luật về quốc phòng, an ninh, phòng thủ dân sự để bảo đảm hiệu lực pháp lý cao hơn.

 

                                                                                       Trần Đăng Ninh

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT