Tìm kiếm
 

Chấm dứt hợp đồng cho thuê mặt bằng để thực hiện dịch vụ trông giữ xe đối với bãi đỗ xe khu vực trước Cổ Viện Chàm và bãi đỗ xe dãy nhà hàng từ Mỹ Hạnh đến Phước Mỹ
Người đăng tin: Nhâm Ngày đăng tin: 16/05/2019 Lượt xem: 11

UBND thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản thống nhất chủ trương theo đề xuất của Sở Giao thông vận tải về việc liên quan đến chấm dứt hợp đồng cho thuê mặt bằng để thực hiện dịch vụ trông giữ xe đối với bãi đỗ xe khu vực trước Cổ Viện Chàm và bãi đỗ xe dãy nhà hàng từ Mỹ Hạnh đến Phước Mỹ.

 

Theo đó, cho phép chấm dứt hợp đồng cho thuê mặt bằng để thực hiện dịch vụ trông giữ xe đối với bãi đỗ xe khu vực trước Cổ Viện Chàm và bãi đỗ xe dãy nhà hàng từ Mỹ Hạnh đến Phước Mỹ kể từ ngày 16 tháng 5 năm 2019.

 

Giao Sở Giao thông vận tải tổ chức bàn giao bãi đỗ xe khu vực trước Cổ Viện Chàm và bãi đỗ xe dãy nhà hàng từ Mỹ Hạnh đến Phước Mỹ cho UBND quận Hải Châu và Sơn Trà quản lý; đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính, UBND các quận: Hải Châu, Sơn Trà và các đơn vị liên quan căn cứ chủ trương nêu trên triển khai các thủ tục xử lý việc chấm dứt hợp đồng đã ký kết theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

 

Giao UBND quận Hải Châu, Sơn Trà chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án quản lý, sử dụng khu vực trước Cổ Viện Chàm (quận Hải Châu) và bãi đỗ xe dãy nhà hàng từ Mỹ Hạnh đến Phước Mỹ (quận Sơn Trà); báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định trước ngày 31 tháng 5 năm 2019.

 

 

Trần Thị Nhâm

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Huỳnh Văn Hùng

Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT